shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0404.332.622
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 augustus 1948
Begindatum:2 augustus 1948
Naam:EDITIONS DE L'AVENIR
Naam in het Frans, sinds 16 juli 1997
Adres van de zetel: Route de Hannut(BU) 38 Stratenplan
5004 Namur
Sinds 1 juni 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 2 augustus 1948
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 19 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1948
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 2 augustus 1948
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  18.110  -  Krantendrukkerijen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  58.130  -  Uitgeverijen van kranten
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  58.130 -  Uitgeverijen van kranten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 4.200.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0405.860.074 (LE COURRIER DE L'ESCAUT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 juli 1997
0429.282.012 (LA PRESSE VERVIETOISE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 juli 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0429.282.012 (LA PRESSE VERVIETOISE)   sinds 15 juli 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.860.074 (LE COURRIER DE L'ESCAUT)   sinds 16 juli 1997
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug