shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.507.618
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 december 1933
Begindatum:6 december 1933
Naam:DSV Road
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2006
Commerciële Naam:DSV Road
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2006
Adres van de zetel: Schoonmansveld 40
2870 Puurs-Sint-Amands
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 december 1933
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ceulemans ,  Elisabeth  Sinds 1 juli 2019
Bestuurder HANSEN ,  JESPER  Sinds 4 oktober 2016
Bestuurder Lund ,  Jens  Sinds 28 augustus 2013
Bestuurder SCHMIDT ,  SOREN  Sinds 7 oktober 2009
Gedelegeerd bestuurder Ceulemans ,  Elisabeth  Sinds 1 juli 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  52.290 -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.000.407,48 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0406.835.222 (Frans Maas)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 september 2006
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug