shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0405.336.670
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 december 1929
Begindatum:31 december 1929
Naam:Elk Zijn Huis
Naam in het Nederlands, sinds 31 december 1929
Afkorting: E.Z.H.
Naam in het Nederlands, sinds 19 mei 1994
Adres van de zetel: Broelkaai(Kor) 1 Stratenplan  bus G
8500 Kortrijk
Sinds 25 april 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 december 1929
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1965
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 31 december 1929
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  64.922 -  Verstrekken van hypothecair krediet
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 756.675 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0405.037.950   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2012
0405.031.319   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.031.319   sinds 29 december 1998
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug