shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0405.553.832
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 augustus 1892
Begindatum:17 augustus 1892
Naam:DE MEIBOOM - VOOR ONS VOLK
Naam in het Nederlands, sinds 16 mei 2014
Adres van de zetel: Roeselaarsestraat 118 Stratenplan
8870 Izegem
Sinds 12 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 augustus 1892
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 17 augustus 1892
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  64.922 -  Verstrekken van hypothecair krediet
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 691.246 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0405.480.586   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 juni 2008
0402.773.296   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 mei 2014
0405.561.255   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 oktober 1998
0405.526.811   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 juni 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.561.255   sinds 1 oktober 1998
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug