shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.558.780
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 1946
Begindatum:9 februari 1946
Naam:WERKHUIZEN D'HAENE
Naam in het Nederlands, sinds 22 april 2014
WERKHUIZEN D'HAENE
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 22 april 2014
Adres van de zetel: Zwaaikomstraat 24 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 20 juli 1994
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 februari 1946
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0700.285.956   Sinds 20 juli 2018
Vaste vertegenwoordiger Vincke ,  Karel  (0700.285.956)   Sinds 20 juli 2018
Gedelegeerd bestuurder 0700.285.956   Sinds 20 juli 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.501  -  Smeden van metaal
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.610  -  Oppervlaktebehandeling van metalen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.610  -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug