shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0405.770.992
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 1920
Begindatum:16 december 1920
Naam:Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques
Naam in het Frans, sinds 16 december 1920
Afkorting: SABCA
Naam in het Frans, sinds 16 december 1920
Adres van de zetel: Haachtsesteenweg 1470 Stratenplan
1130 Brussel
Sinds 16 december 1920
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.sabca.be Sinds 17 februari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 december 1920
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  30.300  -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  30.300 -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 12.400.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug