shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.772.468
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0409.734.235 afgesloten sinds 19/02/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 augustus 1960
Begindatum:4 augustus 1960
Naam:ATELIER POUR L'ACCES DES MOINS VALIDES AU MONDE DU TRAVAIL E.T.A. POUR MOINS VALIDES
Naam in het Frans, sinds 26 april 2000
Afkorting: Apam
Naam in het Frans, sinds 4 augustus 1960
Adres van de zetel: Drogenbossesteenweg 130
1180 Ukkel
Sinds 26 oktober 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 4 augustus 1960
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1960
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  88.999  -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  88.995 -  Beschutte en sociale werkplaatsen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0409.734.235 afgesloten sinds 19/02/2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0406.772.468 0409.734.235

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0406.772.468

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0406.772.468 0409.734.235

Werkgeversrepertorium
0406.772.468

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug