shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.792.660
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 mei 1922
Begindatum:2 mei 1922
Naam:Abbaye des Saints Jean et Scholastique
Naam in het Frans, sinds 2 mei 1922
Afkorting: Abbaye de Maredret
Naam in het Frans, sinds 2 mei 1922
Adres van de zetel: Rue des Laidmonts, Maredret 9
5537 Anhée
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
082 /21 31 80 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
082 / 21 31 89 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
info@abbayedemaredret.beSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres:
www.abbayedemaredret.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 2 mei 1922
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.786  -  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  94.910 -  Religieuze organisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug