shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.912.822
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 november 1969
Begindatum:21 november 1969
Naam:BCD Travel Belgium
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 31 oktober 2007
Adres van de zetel: Posthoflei 5
2600 Antwerpen
Sinds 1 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 november 1969
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  79.110  -  Reisbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  79.110 -  Reisbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.366.733,41 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0469.846.224 (BCD TRAVEL BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 oktober 2007
0440.398.311 (EXECUTIVE INTERNATIONAL TRAVEL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 juni 2000
0423.357.488 (Occap travel)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 september 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0440.398.311 (EXECUTIVE INTERNATIONAL TRAVEL)   sinds 29 juni 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.357.488 (Occap travel)   sinds 18 september 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug