shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.926.084
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 1969
Begindatum:10 december 1969
Naam:PACHECO
Naam in het Frans, sinds 25 juni 1992
Adres van de zetel: Avenue du Commerce 42
1420 Braine-l'Alleud
Sinds 8 april 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 december 1969
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0438.709.224   Sinds 19 oktober 1999
Bestuurder 0627.821.612   Sinds 2 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Leroy ,  Jean  (0438.709.224)   Sinds 21 september 2020
Vaste vertegenwoordiger Delvaulx ,  Virginie  (0627.821.612)   Sinds 21 september 2020
Gedelegeerd bestuurder 0438.709.224   Sinds 8 november 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 17 november 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 19 april 2016
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 24 maart 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.730 -  Apotheken
Sinds 6 januari 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 558.008,32 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0401.495.668 (Pharmacie centrale de Braine l'Alleud)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.495.668 (Pharmacie centrale de Braine l'Alleud)   sinds 11 november 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug