shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.929.450
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 december 1969
Begindatum:26 december 1969
Naam:METAL CONCEPT TECHNOLOGIE & DESIGN
Naam in het Frans, sinds 11 januari 2018
Afkorting: MCTD
Naam in het Frans, sinds 11 januari 2018
Adres van de zetel: Rue des Sapeurs-pompiers(PAU) 8
7100 La Louvière
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 26 december 1969
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Chavepeyer ,  Kevin  Sinds 20 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 maart 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 maart 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 maart 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 1 maart 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 maart 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 maart 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 maart 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 maart 2018
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 1 maart 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 maart 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 11 januari 2018
Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 11 januari 2018
Btw 2008  25.991  -  Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal
Sinds 11 januari 2018
Btw 2008  25.999  -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 11 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  25.110 -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 19 maart 2019
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug