shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.959.441
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 januari 1970
Begindatum:9 januari 1970
Naam:Le Patrimoine immobilier - Het Onroerende Vermogen
Naam in het Frans, sinds 9 januari 1970
Adres van de zetel: Kunstlaan 58
1000 Brussel
Sinds 15 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 januari 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0788.696.508   Sinds 19 juli 2022
Bestuurder 0864.979.583   Sinds 14 juni 2004
Bestuurder De Troij ,  William  Sinds 8 april 2003
Vaste vertegenwoordiger Stalens ,  Laurent  (0788.696.508)   Sinds 19 juli 2022
Vaste vertegenwoordiger Van Begin ,  Marc  (0864.979.583)   Sinds 14 juni 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  65.122  -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 1 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 895.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug