shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.973.693
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 1970
Begindatum:9 februari 1970
Naam:ELSTER
Naam in het Nederlands, sinds 16 december 2019
Adres van de zetel: Rijkmakerlaan 9
2910 Essen
Sinds 4 april 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 februari 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0898.519.710   Sinds 22 oktober 2007
Bestuurder Verhamme ,  Ignace  Sinds 1 juli 2023
Bestuurder Wanty ,  Xavier  Sinds 1 januari 2022
Vaste vertegenwoordiger VAN DEN HEUVEL ,  DIMITRY  (0898.519.710)   Sinds 16 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 10 december 2009
Vrijstelling
Sinds 10 december 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  26.510  -  Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  26.510 -  Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.087.918,28 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0402.457.354 (Cogegaz, Constructions générales électriques et gazières)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 juli 2009
0406.121.281 (ELSTER METERING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 juli 2009
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug