shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0407.885.394
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 1964
Begindatum:26 november 1964
Maatschappelijke Naam:KONINKLIJKE ATHLETIEK ASSOCIATIE GENT - Voetbalafdeling
Benaming in het Nederlands, sinds 17 december 2004
Afkorting: K.A.A.GENT VZW
Benaming in het Nederlands, sinds 17 december 2004
Adres van de maatschappelijke zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 15 augustus 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 22 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1954
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  93.121  -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  93.121 -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug