shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0408.664.760
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 1967
Begindatum:12 januari 1967
Naam:Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van Belgïe
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 12 januari 1967
Adres van de zetel: Hertogsstraat 1
1000 Brussel
Extra adresinfo: Paleis der Academiën
Sinds 12 januari 1967
Telefoonnummer:
0492154429 Sinds 12 januari 1967(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
academiegeneeskunde@vlaanderen.beSinds 12 januari 1967(1)
Webadres:
www.academiegeneeskunde.be Sinds 12 januari 1967(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 12 januari 1967
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Deumens ,  Herwig  Sinds 13 september 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2023
Aanbestedende overheid
Sinds 12 januari 1967
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.120  -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 juni 2023
Btw 2008  58.110  -  Uitgeverijen van boeken
Sinds 1 juni 2023
Btw 2008  58.140  -  Uitgeverijen van tijdschriften
Sinds 1 juni 2023
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 juni 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug