shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0408.969.123
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1942
Begindatum:1 januari 1942
Naam:Association des Grossistes en Papeterie
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 januari 1942
Afkorting: AGPA
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 januari 1942
Adres van de zetel:
1190 Vorst
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 1 januari 1942
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

Naar boven   Terug