shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0410.218.839
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juli 1968
Begindatum:25 juli 1968
Naam:Sport en Ontspannings-Centrum Maria-Ter-Heide
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 26 september 1972
Adres van de zetel: Bredabaan 1035 Stratenplan
2930 Brasschaat
Sinds 1 oktober 1990

Doorgehaald adres sinds 8 maart 2008(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 25 juli 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug