shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.947.023
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 1972
Begindatum:12 januari 1972
Naam:EVANGELISCHE THEOLOGISCHE FACULTEIT
Naam in het Nederlands, sinds 28 februari 2003
Afkorting: ETF
Naam in het Nederlands, sinds 28 februari 2003
Adres van de zetel: Sint-Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven
Sinds 28 juni 1993
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 12 januari 1972
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1972
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2021
Aanbestedende overheid
Sinds 12 januari 1972
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.422  -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  55.204  -  Gastenkamers
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.422 -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0448.539.282 (EVANGELISCHE THEOLOGISCHE FACULTEIT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 juni 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0448.539.282 (EVANGELISCHE THEOLOGISCHE FACULTEIT)   sinds 26 juni 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug