shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.549.305
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juli 1973
Begindatum:12 juli 1973
Naam:SD-systems
Naam in het Nederlands, sinds 16 juni 2009
Adres van de zetel: Karreweg 41 Stratenplan
9870 Zulte
Sinds 19 februari 2020
Telefoonnummer:
09/3908655 Sinds 8 juli 2004(1)
Faxnummer:
09/3908656 Sinds 8 juli 2004(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 12 juli 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Dossche ,  Peter  (0440.620.718)   Sinds 8 juli 2004
Zaakvoerder (3)0440.620.718   Sinds 8 juli 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 januari 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 1973
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.494  -  Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  46.699 -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug