shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.562.567
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0413.615.819 afgesloten sinds 07/03/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 1973
Begindatum:8 oktober 1973
Naam:Motorola Solutions Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 2011
Adres van de zetel: De Kleetlaan 12A Stratenplan
1831 Machelen (Brab.)
Sinds 29 oktober 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 oktober 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder HENKEN ,  Oscar  Sinds 6 december 2017
Bestuurder MAHER ,  KATHERINE  Sinds 22 februari 2022
Bestuurder Stokkink ,  Antoine  Sinds 1 juli 2021
Gedelegeerd bestuurder HENKEN ,  Oscar  Sinds 6 december 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 januari 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  28.990  -  Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.520 -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 28 januari 2021
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.053.547,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0882.071.676 (Nextnet Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2007
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0413.562.567 0413.615.819

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0413.562.567

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0413.562.567 0413.615.819

Werkgeversrepertorium
0413.562.567

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug