shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.575.732
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 juni 1977
Begindatum:4 augustus 1973
Naam:Naamloze Vennootschap voor de Uitbating van Restaurants
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 4 augustus 1973
Afkorting: Naver
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 4 augustus 1973
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 20 juli 2013
Adres van de zetel: Steenstraat 96 Stratenplan
8000 Brugge
Sinds 4 augustus 1973
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 4 augustus 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.200.000,00 BEF
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.


Naar boven   Terug