shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0414.097.552
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 april 1974
Begindatum:3 april 1974
Naam:FISCALEO, Cabinet Conseils
Naam in het Frans, sinds 28 november 2013
Afkorting: FISCALEO
Naam in het Frans, sinds 28 november 2013
Adres van de zetel: Chaussée de Binche 101 Stratenplan
7000 Mons
Sinds 8 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0437.221.362   Sinds 28 december 2011
Bestuurder Lecocq ,  Jean-Marc  Sinds 28 december 2011
Bestuurder Vandamme ,  Jordan  Sinds 1 januari 2014
Gedelegeerd bestuurder Lecocq ,  Jean-Marc  Sinds 5 juli 2010
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1974
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 3 april 1974
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0836.260.952 (Fiduciaire Delahaut)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 januari 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug