shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0414.097.552
Status:Stopgezet
Sinds 1 juli 2023
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 1 juli 2023
Begindatum:3 april 1974
Naam:FISCALEO, Cabinet Conseils
Naam in het Frans, sinds 28 november 2013
Afkorting: FISCALEO
Naam in het Frans, sinds 28 november 2013
Adres van de zetel: Chaussée de Binche 101
7000 Mons
Sinds 8 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0437.221.362   Sinds 5 juli 2010
Vaste vertegenwoordiger Vandamme ,  Jordan  (0437.221.362)   Sinds 20 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1974
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

0836.260.952 (Fiduciaire Delahaut)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 januari 2017
Deze entiteit  is opgeslorpt door   0437.221.362 (AMARRIS Mons)   sinds 1 juli 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug