shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0415.510.683
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0415.706.267 afgesloten sinds 28/03/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 1975
Begindatum:20 november 1975
Naam:Fondation Vivat /Enfants handicapés de la Communauté militaire/
Naam in het Frans, sinds 20 november 1975
Adres van de zetel: Rue Buisson-aux-Loups 12
1400 Nivelles
Sinds 1 januari 2003
Telefoonnummer:
067 21 25 13 Sinds 1 januari 2003(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vivat@fondationvivat.beSinds 1 september 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stichting van openbaar nut
Sinds 1 juli 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1979
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  87.202 -  Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 1 januari
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0415.706.267 afgesloten sinds 28/03/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0415.510.683 0415.706.267

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0415.510.683

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0415.510.683 0415.706.267

Werkgeversrepertorium
0415.510.683

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug