shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.052.272
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1970
Begindatum:1 juli 1970
Naam:Université Catholique de Louvain
Naam in het Frans, sinds 1 juli 1970
Afkorting: UCLouvain
Naam in het Frans, sinds 7 mei 2018
Adres van de zetel: Place de l'Université 1
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Sinds 1 juli 1970
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 1 juli 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 23  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Autenne ,  Alexia  Sinds 1 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 1 juli 1970
 
 

Toelatingen

BELAC - Beproevingslaboratorium
BELAC - Medisch laboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.422  -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.422 -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0410.295.152 (Facultés Universitaires Catholiques de Mons)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 september 2011
0407.850.158 (Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 mei 1970
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0407.850.158 (Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven)   sinds 28 mei 1970
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug