shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0419.052.272
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1970
Begindatum:1 juli 1970
Naam:Université Catholique de Louvain
Naam in het Frans, sinds 1 juli 1970
Afkorting: U.C.L.
Naam in het Frans, sinds 1 juli 1970
Adres van de zetel: Place de l'Université 1 Stratenplan
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Sinds 1 juli 1970
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 1 juli 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 14  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Opfergelt ,  Dominique  Sinds 20 april 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1970
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 1 juli 1970
 
 
Toelatingen
BELAC - Beproevingslaboratorium
BELAC - Medisch laboratorium
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  85.422  -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  85.422 -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0410.295.152   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 september 2011
0407.850.158   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 mei 1970
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0407.850.158   sinds 28 mei 1970
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug