shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.761.263
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 januari 2023
Begindatum:6 augustus 1979
Naam:Bureau de Gestion Commerciale
Naam in het Frans, sinds 6 augustus 1979
Afkorting: Bugesco
Naam in het Frans, sinds 6 augustus 1979
Adres van de zetel: Route de Louvain-la-Neuve(BL) 4
5001 Namur
Sinds 15 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 augustus 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Amato ,  Daniele  Sinds 1 januari 2007
Curator (aanstelling door rechtbanken) Steinier ,  Karl  Sinds 12 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 3 augustus 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 11 maart 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 3 augustus 2020
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 3 augustus 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug