shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0421.083.235
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 oktober 1980
Begindatum:30 oktober 1980
Maatschappelijke Naam:Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs
Benaming in het Nederlands, sinds 6 februari 1992
Afkorting: CEGO
Benaming in het Nederlands, sinds 22 november 2004
Adres van de maatschappelijke zetel: Schapenstraat 34 Stratenplan
3000 Leuven
Sinds 22 november 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 30 oktober 1980
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1985
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  58.190  -  Overige uitgeverijen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  85.592 -  Beroepsopleiding
Sinds 1 december 2008
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug