shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0421.279.017
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 november 2021
Begindatum:28 januari 1981
Naam:Franthymon
Naam in het Frans, sinds 21 juni 1983
Adres van de zetel: Rue Chaffette 2
4032 Liège
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 januari 1981
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Machiels ,  Olivier  (0737.633.926)   Sinds 31 maart 2019
Zaakvoerder (2)0737.633.926   Sinds 31 maart 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Henry ,  Pierre  Sinds 22 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Slager-groothandelaar
Sinds 10 september 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1981
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid slager-groothandelaar
Sinds 10 september 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.321  -  Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.221  -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug