shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0421.683.150
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 september 2020
Begindatum:30 juni 1981
Naam:FAST FOOD
Naam in het Frans, sinds 30 juni 1981
Adres van de zetel: Rue de Sardanson(BU) 4 Stratenplan
5004 Namur
Sinds 1 augustus 2018
Telefoonnummer:
0494830920 Sinds 1 augustus 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 30 juni 1981
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Goffaux ,  Cindy  Sinds 1 augustus 2018
Zaakvoerder (3) Vander Jeught ,  Steve  Sinds 1 augustus 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) David ,  Jean-Louis  Sinds 10 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 2 augustus 2018
Vrijstelling
Sinds 2 augustus 2018
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 augustus 2018
Vrijstelling
Sinds 2 augustus 2018
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 1981
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug