shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0422.646.816
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 1982
Begindatum:2 april 1982
Naam:ECONOCOM GROUP
Naam in het Frans, sinds 18 juli 1995
Adres van de zetel: Marsveldplein 5 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 7 maart 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Europese vennootschap (Societas Europaea)
Sinds 18 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1982
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  77.330  -  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 28 juni 2016
BTW 2008  46.660  -  Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 28 juni 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  77.330 -  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 23.512.750 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug