shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.310.671
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0424.385.490 afgesloten sinds 23/03/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 1982
Begindatum:23 december 1982
Naam:OPTILUX
Naam in het Frans, sinds 15 december 1992
Adres van de zetel: Rue de la Moselle 7-9
6700 Arlon
Sinds 4 juni 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 23 december 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1983
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.782  -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.782 -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0424.385.490 afgesloten sinds 23/03/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0423.310.671 0424.385.490

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0423.310.671

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0423.310.671 0424.385.490

Werkgeversrepertorium
0423.310.671

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug