shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0425.400.131
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 januari 2023
Begindatum:6 februari 1984
Naam:Oriental Foods
Naam in het Nederlands, sinds 6 februari 1984
Adres van de zetel: Rue de Herve 81
4030 Liège
Sinds 16 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 februari 1984
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Gencaslan ,  Muammer  Sinds 1 mei 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Props ,  Roland  Sinds 16 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 21 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 september 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 21 januari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 16 september 2019
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 juli 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug