shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0425.591.359
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0408.517.973 afgesloten sinds 21/08/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juli 1983
Begindatum:28 juli 1983
Naam:Antwerp Symphony Orchestra
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 2017
Adres van de zetel: Carnotstraat 10
2060 Antwerpen
Sinds 16 februari 2017
Telefoonnummer:
032135412 Sinds 16 februari 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@antwerpso.be Sinds 20 september 2022
Webadres:
www.antwerpsymphonyorchestra.be Sinds 20 september 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 28 juli 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2003
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  90.012  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  90.012 -  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0408.517.973 afgesloten sinds 21/08/2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0425.591.359 0408.517.973

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0425.591.359

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0425.591.359 0408.517.973

Werkgeversrepertorium
0425.591.359

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug