shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.996.671
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 maart 1985
Begindatum:28 maart 1985
Naam:WINSOL
Naam in het Nederlands, sinds 22 januari 1991
Adres van de zetel: Roeselaarsestraat 542 Stratenplan
8870 Izegem
Sinds 7 januari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 maart 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 11  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 25 oktober 2010
Vrijstelling
Sinds 25 oktober 2010
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1985
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.739 -  Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 823.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0453.571.505 (WINSOL SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 december 2003
0401.880.601 (DE VRIENDT - YERNAUX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 7 januari 2008
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug