shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0430.246.468
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 december 1986
Begindatum:31 december 1986
Naam:MOULINSART
Naam in het Frans, sinds 17 januari 1991
Adres van de zetel: Louizalaan 162 Stratenplan
1050 Brussel
Sinds 23 augustus 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 april 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Rodwell ,  Nick  Sinds 26 november 1990
Bestuurder Vangénéberg ,  Robert  Sinds 27 april 1998
Bestuurder Vlamynck ,  Fanny  Sinds 29 maart 1988
Gedelegeerd bestuurder Rodwell ,  Nick  Sinds 6 februari 1998
Gedelegeerd bestuurder Vlamynck ,  Fanny  Sinds 10 juli 1990
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 18 maart 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  69.109 -  Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.850.000 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 april
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug