shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0431.065.624
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 november 2022
Begindatum:28 april 1987
Naam:BIOREM ENGINEERING
Naam in het Frans, sinds 30 juni 2014
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 27 oktober 2021
Adres van de zetel: Allée du Château(N) 13
4121 Neupré
Sinds 12 augustus 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 april 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3)0811.683.231   Sinds 12 augustus 2008
Vereffenaar Bindelle ,  Thierry  Sinds 12 augustus 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gustine ,  Olivier  Sinds 28 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 19 november 2008
Btw 2008  42.911  -  Baggerwerken
Sinds 19 november 2008
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 19 november 2008
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 19 november 2008
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 19 november 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0554.813.670 (BIOREM HOLDING SA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2014
0821.640.478 (BIOREM ENGINEERING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug