shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0432.094.319
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 februari 1986
Begindatum:14 februari 1986
Naam:ONAFHANKELIJKE THUISZORG VAARTLAND
Naam in het Nederlands, sinds 28 november 2005
Afkorting: OTV
Naam in het Nederlands, sinds 28 november 2005
Adres van de zetel: Overwinningsstraat 133-135 Stratenplan
2830 Willebroek
Sinds 3 maart 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 14 februari 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0869.769.702   Sinds 18 januari 2017
Bestuurder 0882.889.446   Sinds 18 januari 2017
Bestuurder 0894.020.690   Sinds 18 januari 2017
Vaste vertegenwoordiger Danneels ,  Liesbet  (0894.020.690)   Sinds 2 augustus 2018
Gedelegeerd bestuurder 0869.769.702   Sinds 18 januari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2021
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  88.102  -  Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
Sinds 1 maart 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0430.790.955 (VLAAMSE DIENST SOCIAAL-MEDISCHE WERKEN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 november 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.790.955 (VLAAMSE DIENST SOCIAAL-MEDISCHE WERKEN)   sinds 24 november 2000
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug