shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0432.127.773
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 1987
Begindatum:12 oktober 1987
Naam:DE ZALMROKERIJ
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 2020
Adres van de zetel: Hooistraat 13 Stratenplan
8792 Waregem
Sinds 17 oktober 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Hellyn ,  Mieke  Sinds 23 december 2020
Bestuurder Meerschman ,  Jan  Sinds 23 december 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.200  -  Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
Sinds 1 augustus 2020
BTW 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 augustus 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.381 -  Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
Sinds 1 juli 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug