shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0432.393.336
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 september 2023
Begindatum:1 november 1987
Naam:CABINET CONSEIL EN ASSURANCES
Naam in het Frans, sinds 1 november 1987
Afkorting: C.C.A.
Naam in het Frans, sinds 1 november 1987
Adres van de zetel: Rue Haute,Spy 30   bus 1
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Sinds 1 oktober 1990

Doorgehaald adres sinds 5 maart 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 november 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lemoine ,  Pascal  Sinds 12 november 1987
Gedelegeerd bestuurder Lemoine ,  Pascal  Sinds 12 november 1987
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bouvier ,  Geoffroy  Sinds 21 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.


Naar boven   Terug