shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0433.283.558
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 1988
Begindatum:8 februari 1988
Naam:CORNE PORT-ROYAL CHOCOLATIER
Naam in het Frans, sinds 19 juni 2007
Afkorting: CPR CHOCOLATIER
Naam in het Frans, sinds 19 juni 2007
Adres van de zetel: Avenue Vésale 12 Stratenplan
1300 Wavre
Extra adresinfo: ZONING INDUS
Sinds 18 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 februari 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2009
Vrijstelling
Sinds 14 oktober 2009
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 1988
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  10.720  -  Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.820 -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 3.641.821 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug