shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0434.873.863
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 mei 2019
Begindatum:15 juli 1988
Naam:CULTURE-PAINS HOGNOUL
Naam in het Frans, sinds 28 april 2011
Adres van de zetel: Rue d'Oupeye 2 Stratenplan
4342 Awans
Sinds 28 april 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 28 april 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bazerque ,  Henriette  Sinds 28 april 2011
Zaakvoerder (1) Bouille ,  Jean-Marie  Sinds 8 maart 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ramquet ,  Pierre  Sinds 27 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Brood- en banketbakker
Sinds 29 juli 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 29 juli 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  10.520  -  Vervaardiging van consumptie-ijs
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2011
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug