shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0440.174.122
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 maart 2024
Begindatum:19 februari 1990
Naam:A.F. PRIMEURS
Naam in het Frans, sinds 19 februari 1990
Adres van de zetel: Avenue Joseph-Prévers 29
4020 Liège
Sinds 10 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 februari 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Pollicino ,  Carmela  Sinds 31 december 1993
Curator (aanstelling door rechtbanken) Biemar ,  Isabelle  Sinds 28 maart 2024
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Olivier  Sinds 28 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 31 juli 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 10 juni 2002
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.210 -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug