shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0440.633.782
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 mei 2023
Begindatum:2 mei 1990
Naam:EDELIA
Naam in het Frans, sinds 2 mei 1990
Adres van de zetel: Chemin de la Maie-è l'Maî(ML) 21
5020 Namur
Sinds 23 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 mei 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Closset ,  Cédric  Sinds 1 januari 2006
Zaakvoerder (2) Lambiotte ,  Emmanuelle  Sinds 1 december 1997
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ridelle ,  Damien  Sinds 11 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 7 maart 2007
 
Leurhandel
Sinds 5 juli 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 5 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  93.292  -  Exploitatie van recreatiedomeinen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug