shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0443.387.097
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:22 februari 1991
Maatschappelijke Naam:BLUES-SPHERE
Benaming in het Frans, sinds 1 januari 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Surlet 37 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 1 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 22 februari 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Brilmaker ,  Jean-Paul  Sinds 6 maart 1991
Curator (aanstelling door rechtbanken) Faufra ,  Aline  Sinds 18 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 januari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  90.012  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Sinds 1 januari 2011
BTW 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2011
BTW 2008  77.392  -  Verhuur en lease van tenten
Sinds 1 januari 2011
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 januari 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.592 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug