shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0445.747.860
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 mei 2022
Begindatum:21 november 1991
Naam:TECHNIC CAR
Naam in het Frans, sinds 21 november 1991
Adres van de zetel: Rue Winston-Churchill 271
4020 Liège
Sinds 21 november 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 november 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Henrion ,  Joël  Sinds 21 november 1991
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bodëus ,  Alain  Sinds 16 mei 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renaud ,  Jean  Sinds 16 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Garagehouder hersteller
Sinds 1 april 1997
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 1 april 1997
 
Carrossier-hersteller
Sinds 1 april 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 1997
 
Detail handel
Sinds 1 april 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 23 november 2011
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 23 november 2011
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug