shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0445.799.330
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 mei 2021
Begindatum:13 november 1991
Naam:GALI
Naam in het Frans, sinds 13 november 1991
Adres van de zetel: Avenue de la Concorde 59 Stratenplan
4100 Seraing
Sinds 7 maart 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 november 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Essabri ,  Abdelnasser  Sinds 10 december 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) von Frenckell ,  Ingrid  Sinds 3 mei 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 oktober 1997
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 6 december 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.250.000,00 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug