shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0446.458.336
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 1992
Begindatum:17 januari 1992
Naam:TURF BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 18 november 2015
Adres van de zetel: Legerlaan 6
1040 Etterbeek
Sinds 20 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 januari 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder DE ROHAN CHABOT ,  EMMANUEL  Sinds 6 februari 2019
Bestuurder MORANE ,  NICOLAS  Sinds 6 februari 2019
Gedelegeerd bestuurder DE ROHAN CHABOT ,  EMMANUEL  Sinds 6 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 december 2013
Vrijstelling
Sinds 12 december 2013
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  92.000  -  Loterijen en kansspelen
Sinds 1 augustus 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 65.986,69 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug