shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0448.405.264
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 maart 2019
Begindatum:8 oktober 1992
Maatschappelijke Naam:AUDRAY
Benaming in het Frans, sinds 8 oktober 1992
Adres van de maatschappelijke zetel: Voie de Liège 180 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 8 oktober 1992
Telefoonnummer:
04/2649932 Sinds 8 oktober 1992
Faxnummer:
04/2646472 Sinds 8 oktober 1992
E-mail:
direction@residence-werson.beSinds 17 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 8 oktober 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Dôme ,  Nicole  Sinds 1 juli 1998
Zaakvoerder Mahaux ,  Jean-Luc  Sinds 30 oktober 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Godfroid ,  Yves  Sinds 4 maart 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Minon ,  François  Sinds 4 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  87.301  -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 1 juli 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.592 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug