shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0455.777.660
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 juli 1995
Begindatum:31 juli 1995
Naam:Participatiemaatschappij Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 1995
Afkorting: P.M.V.
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 1995
Adres van de zetel: Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Sinds 28 oktober 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 juli 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 16 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2001
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 31 juli 1995
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.780.927.486,25 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0883.300.212 (PMV re Vinci)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 april 2019
0440.019.813 (VLAAMSE MILIEUHOLDING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 mei 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug