shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0455.932.266
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 maart 1995
Begindatum:23 maart 1995
Naam:Katholieke Hogeschool VIVES Noord
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2013
Afkorting: VIVES Noord
Naam in het Nederlands, sinds 11 april 2016
Adres van de zetel: Doorniksesteenweg(Kor) 145
8500 Kortrijk
Sinds 1 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 23 maart 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2008
Aanbestedende overheid
Sinds 23 maart 1995
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.422  -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 18 maart 2016
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 18 mei 2023
Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 18 mei 2023
Btw 2008  88.999  -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 18 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.422 -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0456.414.890 (Studentenvoorzieningen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 oktober 2012
0453.765.010 (Sociale Voorzieningen van de Katholieke Industriële Hogeschool West-Vlaanderen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 augustus 1995
0453.765.109 (Sociale Voorzieningen van het Hoger Technisch Instituut Oostende)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 augustus 1995
0409.803.719 (Hoger Technisch Instituut)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 3 maart 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0409.803.719 (Hoger Technisch Instituut)   sinds 3 maart 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug